Kutsu jäsenille ylimääräiseen puoluekokoukseen 28.12.2019

 

KOKOUSKUTSU JÄSENILLE

Suomen Kansa Ensin (SKE) rp:n ylimääräinen puoluekokous

Paikka: Liikuntamyllyn koulutustila, Jauhokuja 3, Helsinki
Aika: Lauantai 28.12.2019 klo 14:00 alkaen

Jäsenistä 10% on vaatinut ylimääräistä puoluekokousta valitsemaan uutta hallitusta aloittamaan 2020 vuoden alusta (kalenterivuosi).

Säännöt: “Ylimääräinen puoluekokous pidetään, kun puoluekokous niin päättää tai kun puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) puolueen äänivaltaisista jäsenistä sitä puoluehallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.“

Hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan: ”Puheenjohtaja, ensimmäinen varapuheenjohtaja, toinen varapuheenjohtaja ja 2-10 muuta varsinaista jäsentä.”

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Puoluehallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä jompikumpi varapuheenjohtaja avaa puoluekokouksen
2. Valitaan puoluekokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3. Todetaan puoluekokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Vahvistetaan puoluekokouksen työjärjestys
5. Erotetaan aiemmin vuonna 2019 valitut puoluehallitukset
6. Valitaan puoluehallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet kalenterivuodelle 2020
7. Käsitellään puolueen tilinpäätös ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille ensimmäiseltä tilikaudelta 2017-2018
8. Valitaan toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja heille varahenkilöt
9. Määrätään jäsenmaksujen suuruus
10. Kokouksen päättäminen

Kokouspaikalle voi saapua jo klo 13:30. Annamme mielellämme lisätietoa. Ota yhteyttä sähköpostilla. Tarjoilu on helpompi järjestää, jos ilmoitat tulostasi.

Muistathan kuitata saaneesi tämän viestin, vaikka et olisikaan tulossa
kokoukseen.

Kokouksessa kahvitarjoilu.

Tervetuloa kokoukseen!

Tampereella 16.12.2019
Suomen Kansa Ensin rp:n hallituksen puolesta

Marco de Wit
Suomen Kansa Ensin rp.
Puheenjohtaja

Mari Kosonen
Suomen Kansa Ensin rp.
Hallituksen jäsen/puoluesihteeri

 

 

 

 

 

 

Puoluedemokratia takaisin! SKE:n ylimääräinen jäsenkokous 28.12.2019

Puoluedemokratia takaisin!

 

Lain ja Suomen Kansa Ensin puolueen sääntöjen mukaan ylimääräinen puoluekokous on järjestettävä, jos yli 10% jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii.

 

Puoluekokous pitää järjestää sellaisena aikana ja sellaisessa paikassa, että paikalle saapuminen on mahdollisimman helppoa kohtuuhintaisilla julkisilla liikennevälineillä. (Lentokonetta ei lasketa tällaiseksi.)

 

Tämän takia ylimääräinen jäsenkokous järjestetään pääkaupunkiseudulla 28.12.2019 ja tulee alkamaan vasta klo 14. Näin myös kauempaa tulevat ehtivät paikalle saman vuorokauden aikana kohtuuhintaisilla julkisilla liikennevälineillä.

 

Riikka Salmen johtama SKE:n hallituksena laittomasti esiintyvä (asia oikeudessa) ryhmä kuitenkin perusteettomasti kehottaa jäseniä olemaan saapumatta ylimääräisen jäsenkokoukseen.

 

Jotta Salmen ryhmän laitonta toimintaa voisi paremmin hahmottaa, niin on tiedettävä seuraavat asiat:

Salmen ryhmä on aiemmin kutsunut koolle kaksi valikoitujen jäsenten kokousta, jotka molemmat olivat Pohjois-Suomessa eli Ala-Temmeksessä ja Kajaanissa.

 

Viimeisin Salmen ryhmän kokoon kutsuma kokous järjestettiin Kajaanissa 23.11.2019 monella tavalla ongelmallisesti.

 

Ensinnäkin he olivat pakoilleet Ala-Temmeksen kokoukseen liittyvää käräjäoikeuden haastetta, kunnes joutuivat oikeuteen sekä mitättömyys- että moitakanteiden takia. Salmen ryhmä nähtävästi kutsuikin Kajaanin kokouksen koolle siltä varalta, että he häviävät kanteet ja heidän Ala-Temmeksen kokous julistetaan mitättömäksi.

 

Toiseksi, nähtävästi varmistaakseen voittonsa Salmen ryhmä järjesti Kajaanin kokouksen alkamaan niin aikaiseen aikaan klo 12, ettei Etelä-Suomesta päässyt paikalle saman vuorokauden aikana kohtuuhintaisilla julkisilla liikennevälineillä. Jäsenistön valittaessa asiasta Salmen ryhmä ehdotti paikalle saapumista lentokoneella.

 

Kolmanneksi Kajaanin kokoukseen ei kutsuttu kaikkia jäseniä.

Lisäksi perustajia eli puheenjohtaja Marco de Wit, varapuheenjohtaja Mari Kosonen ja puoluesihteeri Olli Juntunen joukko”erotettiin” laittomasti juuri ennen kokousta. (Tämäkin asia on oikeudessa.)

 

Kaiken lisäksi kokoussaliin ei päästetty sisään edes paikalle tulleita kiistattomia jäseniä.

 

Osaa jäsenistöstä ei siis edes kutsuttu tai päästetty Kajaanin kokouspaikalle ja lisäksi kokouspaikalle saapuminen oli tehty tahallaan monille jäsenille kohtuuttoman vaikeaksi.

 

Näissä jäseniä epätasa-arvoisesti kohtelevissa olosuhteissa on lain mukaan oikeus käyttää valtakirjoja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Näin myös Tuukka Pensala teki ja valittiin uusi hallitus, jossa Marco de Wit on edelleen puheenjohtaja, Olli Juntunen varapuheenjohtaja, Tuukka Pensala 2. varapuheenjohtaja ja Mari Kosonen puoluesihteeri.

 

 

Suuri osa jäsenistöä haluaa nyt kuitenkin vielä ns. sovintokokouksen eli ylimääräisen jäsenkokouksen mihin pääsevät sisään KAIKKI jäsenet. Tähän jäsenistöllä on myös lain mukaan oikeus.

 

Ylimääräinen jäsenkokous tullaan järjestämään 28.12.2019. Tarkka paikka on vielä avoin ja siitä voidaan neuvotella niin, että kaikkien toiveet otetaan huomioon. Jäsenistölle lähetetään virallinen kutsukirje myöhemmin tarkkoine tietoineen.

 

 

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita paikalle!

 

 

Suomen kansa ja puoluedemokratia ensin!

 

 

 

Suomen Kansa Ensin r.p:n tiedote sabotaasista ja puolueen tilasta

Suomen Kansa Ensin r.p:n tiedote sabotaasista ja puolueen tilasta

Puoluetta vastaan käydään julkisuudessa massiivista disinformaatiokampanjaa, johon myös osa venäjämielisestä vaihtoehtomediasta on lähtenyt mukaan.

Puolueen nimissä esiintyy henkilöitä, jotka on erotettu puolueesta joukkoraiskauksen uhrin herjaamisen ja pilkkaamisen vuoksi. Erottaminen on saanut lainvoiman, mutta erotetut pyrkivät takaisin puolueeseen “takaoven kautta” esiintymällä laittomasti puolueen edustajina.

Disinformaatiokampanjan kohteeksi ovat joutuneet myös puolueen jäsenet, joista osalle lähetettiin rikollinen huijauskutsu 27.4.2019 pidettävään kokoontumiseen. Kokoontumista johtivat puolueesta erotetut henkilöt ja siellä esitettiin toiveita mm. puolueen ohjelman uudelleenkirjoittamisesta sekä puolueen nimen vaihtamisesta.

Todettakoon, että tämä rikollinen toiminta on erityisen haitallista puolueelle näin eurovaalien aikana.

Kuten jäsenistölle on aiemmin tiedotettu, niin Oulun lähellä tapahtuneessa laittomassa ja juridisesti kuvitteellisessa kokoontumisessa 27.4.2019 tehdyillä toimilla ei ole merkitystä puolueen toiminnan kannalta. Kokoontuminen ei ollut puolueen kevätkokous monesta erillisestä syystä johtuen, joista yksi on se, että kokoontumista ei järjestänyt eikä kutsunut puoluehallitus.

Puolue on tehnyt laittomasti kutsutusta kokoontumisesta asiaankuuluvat rikosilmoitukset.

Puolueena esiintyminen ja kokoontumisesta mahdollisesti tuotettu pöytäkirja ovat todennäköisesti törkeitä väärennöksiä ja niistä voi tulla aikanaan jopa vankeustuomioita tekijöille.

PRH ei reagoi kyseiseen väärennettyyn asiakirjaan.

Nimenkirjoittajat eli puolueen edustajat ovat edelleen samat:

Marco de Wit
Mari Kosonen
Olli Juntunen
Tuukka Pensala

Puolueen nimenkirjoittajat hoitavat puolueen asioita. Myös oikeus edellyttää, että puolueen nimenkirjoittajat toimivat puolueen nimissä.

Sabotaasista huolimatta puolueen tilanne on vakaa ja puolue on turvassa laittomilta kaappausyrityksiltä. Jäsenistöltä toivotaan malttia Suomen historiassa ennennäkemättömän sabotaasin keskellä.

Ja kuten monesti on todettu, on sabotaasi odotettua kun valtaeliittiä lähdetään haastamaan aitokansallismielisellä vaihtoehdolla.

SKE ei anna vaalihäirinnän hidastaa, vaan europarlamenttivaalikampanjaa voimistetaan entisestään!

28.4.2019

Marco de Wit
Puheenjohtaja

Olli Juntunen
Puoluesihteeri

Kansalaispuolue ja SKE vaaliliittoon!

Kansalaispuolueen ja Suomen Kansa Ensin puolueen johto tapasivat tänään neuvotteluissa Seinäjoella.

Paikalla olivat Kansalaispuolueesta puheenjohtaja Sami Kilpeläinen ja varapuheenjohtaja Pia Kattelus sekä SKE:stä puheenjohtaja Marco de Wit ja varapuheenjohtaja Mari Kosonen.

Paikalla oli muita puolueiden jäseniä ja neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä.

Neuvottelujen päätteeksi puolueet ilmoittivat vaaliliittoyhteistyöstä.

On kuitenkin tärkeä muistaa, että vaaliliitto ei ole voimassa joka vaalipiirissä.

Tarkemmat vaalipiirikohtaiset tiedot tulevat myöhemmin yksittäisistä vaalipiireistä.

Videossa puheenjohtajat Sami Kilpeläinen ja Marco de Wit korostavat kyseessä olevan tekninen vaaliliitto eli puolueilla on omat kampanjansa.

Suomen vaalijärjestelmästä johtuen tekninen vaaliliitto on uusille puolueille välttämätön eduskuntaan sisään pääsemiseksi.

Katso myös video matkalta Seinäjoen neuvotteluihin, jolloin chattajat yrittivät arvailla tulevaa jättiyllätystä.

Vallankumous alkaa! Suomen Kansa Ensin merkitty puoluerekisteriin!

Suomen Kansa Ensin ry. on nyt rekisteröity puolueeksi.

Se ei kuitenkaan riitä alkuunkaan.

 

Suomen Kansa Ensin -kansanliikkeellä on viisi etappia:

  1. Toistuvien mielenilmauksien ja katutapahtumien järjestäminen. (2016)
  2. Rekisteröityminen yhdistykseksi puhtaalla ohjelmalla. (2017)
  3. Rekisteröityminen puolueeksi puhtaalla ohjelmalla. (2018)
  4. Nousu eduskuntaan ja siellä suorasukaista kansaa herättävää puhetta. (2019)
  5. Kaduilta lähtevä Islannin/Ranskan/Suomi-Maidanin tyyppinen kansannousu. (2019-)

 

Kohdat 4 ja 5 voidaan toteuttaa yhdessä toisiaan vahvistaen. Toisaalta eduskuntapuolueen johdolla on immuniteetti, resurssit ja julkisuus, joiden avulla kansannousua on helpompi toteuttaa. Toisaalta taas kansannousu helpottaa yhä useamman aktivistin nousua eduskuntaan.

Päämääränä on positiivinen vallankumouksellinen kierre, joka lopulta kaataa globalistisen valtaeliitin.

 

Kohta 3 on tänään toteutunut eli SKE on virallinen puolue.

Nyt ei saa pysähtyä ja ryhtyä ”salonkikelpoiseksi”, vaan päinvastoin aloittaa entistä tehokkaampi ja radikaalimpi katutoiminta.

SKE:n pääasiallinen toimintatapa ei tule olemaan salonkikelpoinen parlamentarismi, vaan päinvastoin kansannnousuun tähtäävä ulkoparlamentarismi!

 

Puolueen puheenjohtajana vetoan SKE:n jäseniin ja kannattajiin tuen saamiseksi.

On luotava eduskuntavaalikampanja, jollaista ei Suomessa ole ennen nähty!

 

Kansaa on heräteltävä.

Päämääränä on keltaliivit ja maidanit Suomenkin kaduille!

 

Suurkiitos kaikille puolueprojektiin osallistuneille!

Nyt ei pysähdytä, vaan nyt tämä vasta alkaa!

Marco de Wit

SKE:n puheenjohtaja

SKE kiittää Vasemmistoliiton kansanedustajaa Markus Mustajärveä!

Itsenäisyyspäivän iltana Suomen Kansa Ensin ry. ja Reformi järjestivät Pikkuparlamentin puistossa 6.12-leirin ja mielenosoituksen, jossa vaadittiin takaisin Suomen itsenäisyyttä ja kansalaisvapauksia.

 

Poliisi keskeytti kyseisen mielenilmauksen laittomasti jo klo 23.

Sitä ennen mielenilmauksessa oli puhumassa useita kansanedustajaehdokkaita sekä SKE:stä että Reformista.

 

Yllättäen paikalle tuli myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi.

Hänet päästettiin puhumaan, koska mielenosoitus oli yleiskansallismielinen.

Eli kaikki olivat tervetulleita puhumaan, jotka kannattavat Suomen itsenäisyyttä.

 

Markus Mustajärvi on tunnettu siitä, että hän vastustaa EU:ta, euroa ja Natoa.

Mustajärvi myös vastusti eduskunnassa tiedustelulakipaketin – jota SKE kutsuu poliisivaltiolakipaketiksi – kiirehtimistä.

Yksikään perussuomalainen ei poliisivaltiolakipakettia tai edes sen kiirehtimistä vastustanut. Tämän vuoksi SKE on syyttänyt nykyisiä perussuomalaisia vielä pahemmiksi takinkääntäjiksi kuin mitä Soinin aikaan.

Tiedustelulakipaketti siis viimeistään osoitti oikeisto-vasemmisto -jaottelun olevan vanhanaikainen.

Luonnollisesti Mustajärvi oli siis tervetullut puhumaan.

 

Suomen Kansa Ensin ry:stä tulee minä hetkenä virallinen puolue, koska se on jo kuukausi sitten toimittanut oikeusministeriöön tarvittavat 5000 kannatuskorttia.

SKE korostaa olevansa oikeisto-vasemmisto jaottelun ulkopuolella.

 

SKE:n ohjelma perustuu Suomen itsenäisyyden täyteen palauttamiseen. Ohjelma ei ota kantaa moniin päivänpoliittisiin asioihin.

Puolueessa ei siis ole perinteistä puoluekuria muuten kuin siinä mielessä, että kaikkien jäsenten on vaadittava ehdotonta Suomen itsenäisyyttä Sveitsin mallin mukaisesti.

 

Tämän vuoksi yhdistyksessä on myös paljon vasemmistosta tulleita jäseneitä.

 

Vasemmistolaisia SKE:n ohjelmassa esimerkiksi houkuttaa köyhien puolustaminen, Naton vastustaminen sekä vaatimus vähimmäisvarantopankkijärjestelmän poistamisesta. Eli siis vaatimus poistaa yksityisiltä pankeilta monopolistinen rahanluontioikeus.

Tästä vaatimuksesta Vasemmistoliitto on pitkälti luopunut ja näin alistunut globalistisen pankkikartellin edessä.

Vasemmistoliitosta on pitkälti tullut rahaeliitin rakkikoiria, jotka ovat lähinnä vain kiinnostuneet rajojen avaamisesta ja globalistisen kulttuurimarxismin edistämisestä.

 

Sekä vasemmistoliitossa että demareissa on kuitenkin myös kansallismielinen siipi, joka pyrkii palauttamaan Suomen itsenäisyyden ja puolustamaan tavallisia suomalaisia.

SKE:n jäsenet usein kaiholla muistelevat demarien sisäministeri Kari Rajamäkeä, joka piti Suomen rajat kiinni, vaikka Kokoomus niitä yritti väkisin avata.

 

Ei ole olemassa oikeistoa ja vasemmistoa, kun on kyse Suomen itsenäisyydestä.

On vain kansallismielisiä ja globalisteja.

 

Kiitämme Markus Mustajärveä mielenosoituksessa pitämästään erinomaisesta puheestaan!

 

SKE:n itsenäisyysmarssi Oulussa

Suomen Kansa Ensin ry. järjestää kaikille vapaan marssin kunnioittaaksemme itsenäisen isänmaan puolesta henkensä menettäneiden uhria. Ainoa tunnus jota marssilla käytetään on kulkueen keulassa oleva Suomen lippu. Myös kulkueessa kulkevilla on oikeus kantaa mukanaan halutessaan pientä Suomen lippua. Kaikki muut järjestöjen, puolueiden yms. kannettavat tunnukset on kielletty. Henkilöt jotka mahdollisesti kantavat vaatetuksessaan erilaisia tunnuksia kehoitetaan sijoittumaan kulkueen loppupäähän.

Kulkueessa käytetään soihtuja (varattu 60kpl) ja myös kynttilät sopivat käytettäviksi jos soihdut ei kaikille osallistujille riitä. Jokaista osallistujaa kehoitetaan ottamaan oma hautakynttilä mukaan jätettäväksi määränpäässä sankarihaudoille. Kynttilän voi sytyttää marssin lähtöpäässä ja kantaa palavaa kynttilää. Kuten yllä mainitaan kaikilla on vapaa pääsy kulkueeseen.

Tapahtuma aika on 6.12.2018 klo 17.30 – 19.30.

Marssi on suunniteltu tapahtuvan seuraavalla tavalla: Lähtö Rotuaarin pallolta liikkeelle noin klo 18.00. Siitä Kirkkokatua pohjoiseen Tuomiokirkon luo. Kirkon kohdalla käännytään oikealle Linnankadulle ja ohitettassa Tuomiokirkon alueella olevat Kansalaissodan 1918 kaatuneiden sankarihaudat kulkue osoittaa kunnioitustaan heille kohottamalla soihdut ja kynttilät ylös suorille käsille. Linnankadulta jatketaan Lävistäjälle ja edelleen Heikinkadulle kohti pohjoista alikulkua. Pohjoisen alikulun jälkeen Kajaanintielle ja sieltä ensimmäisestä portista sisään Intiön hautausmaan alueelle jossa marssi päättyy 1939-1945 sankarihaudoille. Kulkuetta vetää poliisipartio.

Kulkue on hiljainen. Ei puheita, ei huutoja, ei iskulauseita. Arvioitu saapumisaika Intiön hautausmaan sankarihaudoille noin 18.30.

Intiön hautausmaan portin pielessä on Suomen Kansa Ensin yhdistyksen teltta josta voi nauttia glögiä ja tarjottavia marssin jälkeen. Teltta puretaan pois klo 19.30.

Facebook-tapahtumasivu

612-marssin jälkeen SKE:n itsenäisyyspäivän leiri!

Itsenäisyyspäivänä marssitaan taas itsenäisyyden ja Suomen kansan puolesta yleiskansallismielisessä soihtukulkueessa.

Viime vuosina kulkueessa on ollut tuhansia osallistujia.

Osallistu sinäkin!

Kuvassa linkki 612-sivulle

Tule pitkän marssin jälkeen SKE:n itsenäisyyspäivän-leiriin nauttimaan lämpimästä glögistä ja lämpimästä kansallismielisestä tunnelmasta!

Kuvassa linkki tapahtumasivuun

Suomen ja Jyväskylän puolesta! -mielenilmaisu

Me isänmaalliset ihmiset, jotka puolustamme Suomea ja suomalaisia tässä globalismin hulluuden keskellä saamme jatkuvasti kokea vainoa mielipiteidemme vuoksi, joka pahimmillaan johtaa tuomioihin vihapuheesta tai kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. Joudumme kokemaan myös epäoikeudenmukaista kohtelua viranomaisten taholta, mm. oikeuslaitoksen sekä poliisin toimesta. Kansalaiset eivät ole samalla viivalla. Isänmaallisia kohdellaan kuin rikollisia.

Me emme hyväksy tätä kaksoisstandardia ja siksi järjestämme mielenilmauksen mielipiteenvapauden ja Suomen turvallisuuden puolesta Jyväskylän Kompassilla 10.11.2018 klo.14.00 alkaen. Sanan-ja mielipiteenvapaus kuuluu myös isänmaallisille!

Tapahtuman järjestää Suomen Kansa Ensin ry, mutta tapahtuma on yleiskansallismielinen, eli kaikki isänmaalliset ovat tervetulleita. SKE:n teltalla tarjolla mm. kahvia ja keksejä. Jos kannattajakorttikeräys on vielä käynnissä toki keräämme siinä tapauksessa myös kannattajakortteja. Tilaisuudessa on kansanmikki. Olet sydämellisesti tervetullut !